Boeken

Hier vindt u een aantal boeken die Ap Verwaijen heeft geschreven. De niet in Nederland gepubliceerde werken kunnen worden gedownload en als e-book gelezen.

De kunst om getrouwd te zijn

(Medema/Jongbloed Heerenveen, ISBN 978-90-6353-584-1 NUR 707)

Dit boek behandelt in 12 hoofdstukken een groot aantal aspecten van het huwelijk. Onder meer: Wat is het huwelijk? Hoe bereid je je voor? Hoe verbeter je je huwelijk? Hoe voorkom je huwelijksproblemen? Hoe los je ze op? Hoe zit het met echtscheiding? Wat na een echtscheiding? Hoe zit het met hertrouwen?

Het is niet alleen een leesboek, maar ook een leerboek. Na ieder hoofdstuk wordt een aantal vragen gesteld.

Het boek is te bestellen via ap.verwayen@gmail.com. Prijs: € 17.50

 

Kom vóór de winter

Deze bundel bevat zestien bijzondere verhalen, die zich in zeer uiteenlopende omstandigheden en tijden afspelen. Verhalen die niet zomaar voorbijkomen, maar waarvan de meeste een pointe bevatten die je zal raken.

Zou er rond het Kerstgebeuren en het Paasfeest nog iets moois te vertellen zijn? Dit boek bewijst dat dat goed mogelijk is.

Het is een reeks verhalen om zelf te lezen, op feestdagen voor te lezen of – dat geldt voor een aantal – ook geschikt om als eenakter op te voeren.

Een aantal ervan kun je gelijkenissen noemen. Daarnaast is een aantal andere stukken, fantasieën, opgenomen.Allemaal zijn ze bestemd voor jong én oud. Een unieke verzameling om te lezen en te herlezen.

Het boek is te bestellen via ap.verwayen@gmail.com. Prijs: € 17.50

Alleen nog deze verzen

Deze dichtbundel, 140 gedichten, (gebonden, harde kaft) bevat een warreling van gedachten en gevoelens in dichtvorm over leven en dood, oneindige liefde en alledaagse dingen, zin en betekenis, met woorden die spreken van vreugde, verdriet en humor. De dichter is een man, beproefd en gezegend, die met dankbaarheid uitdrukking geeft aan de ontegenzeggelijke schoonheid van het leven.

Het boek is te bestellen via ap.verwayen@gmail.com. Prijs € 24,50

Download e-boeken