Welkom

Deze website geeft informatie over het creatieve werk van Ap Verwaijen, bestaande uit boeken, artikelen, toneelstukken, musicals, liederen, gedichten. Het grootste deel daarvan staat ter beschikking van wie dan ook, onder zekere voorwaarden, hieronder vermeld. 

Ook doet deze website verslag van het geestelijk werk dat Ap doet samen met Anita in Nederland, Europa en daarbuiten. Specifieke informatie over het huwelijks onderwijs “De Kunst om getrouwd te zijn” kan verkregen worden door te mailen naar ap.verwayen@gmail.com

Stichting Handelingen
Stichting Handelingen te Breda is een rechtspersoon, opgericht door Ap en Anita, waaronder de juridische en financiële verantwoordelijkheid voor hun werk is ondergebracht. Alle opbrengsten van hun werk komen en goede aan deze stichting. De stichting is de financier van de huwelijksbediening “De kunst om getrouwd te zijn” en alle zendingsreizen. Het postadres van de stichting is Groenstraat 99-D, 4841 BC Prinsenbeek. Het bankrekeningnummer is NL82INGB0004746209. De stichting heeft een anbi-status, zodat de aftrekbaarheid van giften gewaarborgd is.

Voorwaarden voor gebruikmaking van de materialen
De op deze website geplaatste materialen zijn grotendeels het geestelijk eigendom van Ap Verwaijen. Het eigen gebruik van de volgende materialen voor privé-doeleinden of in de kerkelijke gemeente is in principe kosteloos:  toneelstukken, musicals, artikelen, in hun geheel of gedeelten daaruit, doch uitsluitend met bronvermelding.

Ieder die de materialen gebruikt kan een gift overmaken op de rekening van de Stichting Handelingen te Breda. De revenuen worden uitsluitend gebruikt voor door de stichting te bepalen zendingsdoeleinden, waaronder het huwelijksonderwijs.

Het gebruik, de openbaarmaking of verveelvoudiging van materialen waarvoor betalingen door derden worden gevraagd, of met enig commercieel doel, of waaruit enige winst voortvloeit of kan voortvloeien, is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.